În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață aducem la cunoștința investitorilor ca Proiectul de fuziune prin absorbție din 28.092018, este disponibil, începand cu data de 01.10.2018, pentru consultare pe suport hârtie la sediul societatii din Satu Mare, strada Fagului, nr. 35, precum și în format electronic pe website-ul societății la adresa:
Raport de disponibilitate

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0261769564

Președintele Consiliului de Administrație
Mureșan Petre