AUTONOVA

este o companie privată cu capital 100% românesc, care activează în domeniul proiectării și fabricației de ansamble, subansamble și piese individuale pentru industria auto și non-auto cât și al echipamentelor hidraulice de frânare pentru autovehicule.

În cei peste 60 de ani de existența a firmei, AUTONOVA a trecut prin multe transformări iar în prezent suntem o firmă competitivă, capabilă să ofere partenerilor ei soluții viabile și stabile.

Viziune

Suntem recunoscuți si apreciati ca un partener stabil şi care ofera cele mai bune solutii clientilor nostri, un partener care, intr-o lume a schimbarii, evolueaza în mod sustenabil si durabil şi care se implică în programe de responsabilitate socială.

Misiune

Misiunea noastra este să oferim industiei automotive dar si altor ramuri industriale, o gamă extinsa de produse de cea mai bună calitate prin cultivarea activă a inovaţiei si a excelentei in domeniu.
Autonova S.A. asigura satisfacţia clienţilor şi partenerilor în ceea ce priveşte calitatea, durabilitatea si utilitatea, iar actionarilor ofera stabilitate, cresterea valorii companiei si profitabilitate. Toate acestea sunt dublate de interesul fata de angajatii nostrii şi protecţia mediului.

Valori

  • Satisfacerea exigenţelor clienţilor
  • Inovaţie
  • Stabilitate
  • Profesionalism
  • Flexibilitate
  • Transparenţă
  • Implicarea angajaţilor
  • Protecţia mediului înconjurător
  • Prosperitate prin diversitate
  • Cresterea valorii pentru actionari

Cod conduita si responsabilitate sociala

Generalitati

Una dintre misiunile esentiale ale companiei noastre, este aceea de a fi un partener de afaceri sustenabil, de incredere, care sa poata oferi partenerilor ei solutii competitive, pe termen lung.
Constienta fiind de faptul ca, atingerea obiectivului anterior enuntat este conditionata de aplicarea unei conduite corecte si transparente fata de toti partenerii,
S.C. AUTONOVA S.A. a decis sa elaboreze prezentul “COD DE CONDUITA SI RESPONSABILITATE SOCIALA”, prin intermediul caruia compania exprima principiile pe care se bazeaza in relatiile sale cu clientii, furnizorii, actionarii, salariatii, partenerii de afaceri, bancile si autoritatile statului.
In cazul in care, oricare dintre partenerii companiei enuntati in aliniatul precedent, considera ca principiile precizate in prezentul document au fost incalcate pe parcursul derularii relatiei sale cu compania, el este rugat sa trimita o sesizare la una dintre adresele de e-mail: [email protected] sau [email protected] ,
destinatarii acestor adrese de e-mail fiind exclusiv administratorii companiei.

Prezentul document se refera la principiile adoptate de companie, in ceea ce priveste:

• Conduita in afaceri, etica si practicile de munca
• Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, relatia cu comunitatea
• Mediul inconjurator, sanatatea si securitatea muncii

Aceste principii sunt parte integranta a sistemului de operare a afacerilor companiei, fac obiectul derularii cotidiene a activitatilor firmei, sunt cuantificate si urmarite prin indicatori adecvati si tinte de realizat.

In acest sens, compania publica pe site-ul ei www.autonova.ro, cu o frecventa trimestriala, un raport care contine informatii relevante legate de subiectele tratate in prezentul document.

Intreg personalul implicat (administratori, directori executivi, manageri, salariati – indiferent de functia pe care o detin in companie) subscriu fara rezerve la prevederile prezentului document si intreprind toate actiunile posibile pentru conformarea la acestea.

Conduita in afaceri, etica si practicile de munca

S.C. AUTONOVA S.A, prin toate persoanele implicate, se angajeaza sa:

– respecte toate cerintele legale si de reglementare aplicabile, privind etica si
conduita in afaceri.
– concureze intr-un mod corect in piata, pe principiile competitivitatii si
performantei produselor si serviciilor pe care le ofera sau pe care le
achizitioneaza si sa nu incheie nici un fel de intelegeri sau aranjamente
incorecte, anticoncurentiale in vederea obtinerii de avantaje.
– nu dea sau sa nu accepte nici un fel de mita, servicii sau foloase necuvenite. Cadourile simbolice oferite sau primite intre partenerii de afaceri cu diverse ocazii deosebite, invitatii la masa, care reprezinta o practica uzuala in afaceri, nu sunt considerate ca fiind mita, servicii sau foloase necuvenite.
– nu accepte, sub nici o forma, coruptia, frauda, deturnarea de fonduri, evaziunea fiscala, bancruta frauduloasa, inselaciunea, falsul in declaratii sau orice alta forma de conduita infractionala.
– nu accepte nici un fel de situatie de a se afla in conflict de interese. In cazul in care, oricare dintre persoanele implicate ajunge intr-o situatie de acest gen fara voia sa, aceasta va anunta imediat conducerea firmei (administrativa sau executiva).

Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, relatia cu comunitatea locala

Respectarea drepturilor fundamentale ale omului

S.C. AUTONOVA S.A, prin toate persoanele implicate, se angajeaza sa:

– respecte toate cerintele legale si de reglementare aplicabile, locale sau internationale privind drepturile fundamentale ale omului.
– nu accepte, sub nici o forma, munca copiilor sau a tinerilor cu varsta mai mica decat cea legala pentru munca.
– nu accepte nici o forma de munca fortata, abuzuri sau utilizarea de personal fara forme legale de angajare. Fiecare angajat al companiei are contract individual de munca incheiat cu firma si beneficiaza si de toate prevederile contractului colectiv de munca negociat intre patronat si reprezentantii salariatilor (inclusiv privind salarizarea, lucrul in ore suplimentare, timpul de odihna, concedii, etc.).
– ofere tuturor salariatilor sai sanse egale si un tratament impartial, singurele criterii pe baza carora se realizeaza diferentieri fiind cele legate de competenta si performanta salariatului.
– asigure tuturor salariatilor dreptul neingradit de a adera la organizatii sindicale, de a putea purta dialoguri, de a avea intalniri, negocieri intr-un cadru organizat cu reprezentantii conducerii.
– nu aplice nici o forma de discriminare sau de hartuire. Criterii de genul nationalitate, varsta, apartenenta politica, apartenenta religioasa, sex, handicapuri fizice sau orice alt criteriu discriminatoriu nu vor fi luate in considerare niciodata in vederea angajarii, concedierii, promovarii, salarizarii sau acordarii oricaror drepturi stabilite.
– sa asigure instruirile si formarile necesare fiecarui salariat, in vederea derularii activitatilor sale intr-o maniera competenta, care sa-i permita indeplinirea obiectivelor sale si sa-i protejeze sanatatea si integritatea.
– respecte intimitatea angajatilor, sa nu ii puna in situatii jenante sau neconfortabile, sa-i trateze cu respect si demnitate in orice situatie.

Relatia companiei cu comunitatea locala

S.C. AUTONOVA S.A. nu doreste sa fie doar un element al comunitatii de care apartine ci, conform misiunii si valorilor companiei, doreste sa fie un element activ al comunitatii.
Astfel, implicarea activa prin diferite actiuni in cadrul comunitatii, are ca scop sprijinirea acesteia pentru dezvoltarea spiritului civic, a culturii, sportului, sistemului de sanatate, sistemului de invatamant, sistemului de protectie sociala, mediului de afaceri, etc.
In acest context, compania deruleaza diverse activitati, respectand intocmai cerintele legale, ca de exemplu:

– sponsorizarea unor asociatii nonprofit sau ONG-uri pentru sprijinirea unor cazuri sociale, pentru achizitia de echipamente medicale utilizate in sistemul de sanatate, pentru organizarea de evenimente culturale, sportive, religioase, educative, civice, etc. care prezinta interes pentru comunitatea locala
– oferirea posibilitatii elevilor si studentilor de a efectua practica sau vizite in companie, cu scopul dezvoltarii profesionale a acestora si a ii atrage pentru angajarea la companie, la finalizarea studiilor
– gazduirea de diverse evenimente, la sediul firmei, pentru incurajarea mediului de afaceri, a atragerii de investitii in zona
– participarea la diverse simpozioane, dezbateri, mese rotunde organizate de autoritatile locale, de organizatii locale de interes public.

Mediul inconjurator, sanatatea si securitatea muncii

S.C. AUTONOVA S.A, prin toate persoanele implicate, se angajeaza sa:

– respecte intocmai toate cerintele legale si de reglementare aplicabile, in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator si sanatatea si securitatea in munca
– implementeze permanent actiuni prin care sa reduca impactul negativ asupra mediului, cum ar fi utilizarea de tehnologii si materiale prietenoase cu mediul, colectarea si predarea in scopul reciclarii a deseurilor rezultate din activitatea sa, instruirea si constientizarea salariatilor sai din punctul de vedere al importantei protectiei mediului, etc.
– stabileasca programe de management, sa stabileasca indicatori de performanta si obiective aferente protectiei mediului, sa intreprinda analize si actiuni corective in cazul aparitiei de deviatii
– se preocupe permanent de starea de sanatate a salariatilor sai, sa implementeze permanent actiuni pentru mentinerea sanatatii salariatilor, cum ar fi evaluarea riscurilor locurilor de munca, control medical periodic, instruiri si constientizari privind regulile de securitatea muncii, de acordarea primului ajutor, acordarea gratuita a echipamentelor de lucru si de protectie, amenajarea locurilor de munca in vederea imbunatatirii ergonomiei, etc.
– stabileasca programe de prevenire si protectie, sa stabileasca indicatori de performanta si obiective aferente sanatatii si securitatii in munca, sa intreprinda analize si actiuni corective in cazul aparitiei de deviatii

In vederea facilitarii atingerii obiectivelor mai sus mentionate, compania a decis definirea, implementarea si certificarea unui sistem de management integrat, calitate – mediu – sanatate si securitate a muncii, conform standardelor internationale aplicabile:
16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 si SA 8000:2014.

Satu Mare, 01.02.2013

Declaratia de politica privind sistemul de management integrat si sistemul de management al responsabilitatii sociale

Viziunea si strategia S.C. AUTONOVA S.A. pe termen mediu si lung, implica ample demersuri in cadrul organizatiei, ale caror finalitate se concretizeaza prin cresterea cifrei de afaceri si a profitabilitatii, prin diversificarea portofoliului de clienti, prin dezvoltarea continua a companiei, prin asigurarea satisfactiei tuturor partilor interesate.

Domeniul de activitate este : Fabricarea de sisteme de frânare și piese de schimb pentru autovehicule, prelucrari mecanice, ansambluri detașabile și nedemontabile, toate aceste activitati derulandu-se intr-un sistem de management conform cerintelor standardelor: IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 si SA 8000:2014.

Clientii vizati pentru atingerea obiectivului mai sus enuntat sunt fabricantii de automobile, furnizorii de rang 1 in industria auto si firme care activeaza in domeniul non auto dar care sunt producatori de serii mari.

In contextul precizat anterior, politica organizationala privind SMI si sistemul de management al responsabilitatii sociale, ca parte integranta a viziunii si strategiei companiei, are urmatoarele prioritati:
-Satisfactia partilor interesate : prin atingerea tuturor obiectivelor aferente acestora
-Anticiparea asteptarilor partilor interesate : produse noi cu raport calitate-pret superior celui actual, dezvoltarea de noi produse si tehnologii de fabricatie, aplicarea metodelor moderne pentru optimizarea proceselor interne, aplicarea recomandarilor ISO 9004 pentru imbunatatire continua, tratarea intr-o maniera oficializata a responsabilitatii sociale a companiei
-Analiza, stabilirea si implementarea actiunilor ca urmare a actualizarii standardelor pe baza carora s-au implementat SMI si sistemul de management al responsabilitatii sociale : IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001,ISO 45001 si SA 8000, finalizate prin obtinerea sau mentinerea certificarilor aferente
-Conformarea deplina la cerintele legale si de reglementare aplicabile, atat celor nationale cat si celor internationale ,in domeniul mediului, sanatatii si securitatii in munca,SU si al responsabilitatii sociale,
-Imbunatatirea performantei privind mediul, sanatatea si securitatea in munca si SU, a satisfactiei salariatilor, prin prevenirea incidentelor, micsorarea riscurilor de aparitie a incidentelor, imbunatatirea mediului de lucru si asigurarea unui climat de respect si demnitate

Pentru toate procesele definite si implementate in organizatie, s-au stabilit indicatori de performanta si obiective, care sunt in coerenta cu prioritatile mai sus enumerate.

Ma angajez sa aloc resursele necesare pentru atingerea tuturor obiectivelor fixate, pentru imbunatatirea conditiilor mediului de lucru, pentru asigurarea unui climat performant de responsabilitate sociala, care sa se concretizeze prin prevenirea incidentelor de mediu si de securitate a muncii si, de asemenea, prin tratarea corecta si egala a tuturor salariatilor respectand intocmai principiile universale ale drepturilor omului.

Prin intermediul reprezentantilor managementului pe care i-am numit (pentru calitate, mediu si sanatate in munca,responsabilitate sociala), voi urmari permanent stadiul realizarii obiectivelor, voi analiza eventualele deviatii si voi dispune actiunile corective/preventive care se impun.

Satu Mare, 06.07.2020

Principalele jaloane ale istoricului companiei

Certificarile Autonova

2019
ISO 9001

2019
ISO 14001

2019
ISO 45001

2021
IATF 16949:2016

2019
SA 8000 : 2014

Persoane de contact

Director general

Ing. Ioan HAIDUC

Director economic

Ec. Adelina BOGDAN

Vicepreședinte

Dr. Ciprian Dan COSTEA