La AUTONOVA, încadrăm persoanele talentate, dornice să-şi aducă aportul prin experienţa lor valoroasă şi cunoştinţele acumulate. Unul dintre atuurile noastre este deschiderea şi flexibilitatea faţă de culturile din întreaga lume. Cu toate acestea, indiferent de locul de unde ni te alături, vei intra într-o companie unitară.

Posturi Disponibile

Inginer automatist / Inginer electrician

Inginer mecanic TCM

Metrolog / Analist Calitate

Prelucrator prin aschiere

Presator metale la rece

Electrician de intretinere si reparatii

Lacatus mecanic de intretinere si reparatii

Operator la roboti industriali

Servant pompier cu atestat