S.C Autonova SA , în calitate de Beneficiar, a derulat proiectul „ Modernizarea activitatii prin achizitia de utilaje”, cod SMIS 112707, finanțat prin REGIO – Programul Operaţional Regional 20142020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2. : “2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare nr. 3033/03.09.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 3.535.213,73 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.848.437,91 lei, valoare eligibila nerambursabila din FEDR 1.571.172,22 lei si valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 277.265,69 lei.

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii la S.C AUTONOVA S.A. in sectorul competitiv identificat in Strategia Nationala pentru Competitivitate, respectiv industria auto si componente.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014- 2020

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi şi pagina de Facebook a programului.