ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA in conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Data: 28.09.2020
Denumire solicitant: AUTONOVA SA
Adresa: Satu Mare, Str. Fagului, nr. 35, Judetul Satu Mare
E-mail: [email protected]
Tipul proiectului de investiții: Achizitionarea de echipamente pentru productie
Valoarea estimativa eligibila a proiectului de investitii propus: aproximativ 4.000.000 Euro.
Program de finantare: Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (valoarea grant 1,5 mil. Euro – 6 mil. Euro) Relansare Apel 2020.
Locatia proiectului de investitii: Regiunea Nord Vest, judet Satu Mare, localitatea Satu Mare
Denumirea achizitiei: PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016.
Tipul contractului: CONTRACT DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE SI ANEXE si SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT
Serviciile de consultanta se vor presta de catre consultant la sediul/ punctul de lucru al consultantului si/sau locatia de implementare a investitiei (dupa caz).
Valoarea totala estimata a serviciilor de consultanta: 200.000 euro, fara TVA. Pretul contractului nu se poate ajusta.
Curs BNR 23.09.2020, 1Euro 4.8641Lei
Ofertele vor fi depuse/ transmise pana la data de 09/10/2020 ora 12:00.
Adresa: Satu Mare, Str. Fagului, nr. 35, Judetul Satu Mare
Durata contractului: de la momentul semnarii contractului de prestare servicii si pana la momentul finalizarii perioadei de implementare stabilita prin contractul de finantare.
Nota! Serviciile de management de proiect intra in vigoare numai si daca societatea noastra va semna contractul de finantare cu Autoritatea de Management.
Toate formalitatile pe care trebuie sa la indeplineasca operatorii economici interesati sa participe la procedura de achizitie se regasesc in specificatiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru participarea la procedura ofertantii interesati au posibilitatea sa solicite specificatiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la [email protected].